Motivation Buttons®

Sevgili arkadaşlar bugün sizlerle çalışma ortamında iç ve dış motivasyon üzerine bir yazımızı paylaşmak istiyoruz.

İçsel motivasyon, bireyin kendi kişisel çıkarları, değerleri veya amaçlarına dayalı olarak bir göreve veya etkinliğe katılma dürtüsünü ifade eder. İç motivasyon, dış kaynaklardan ziyade bireyin içinden geldiği için kendi kendine üretilmiş olarak kabul edilir.

Dışsal motivasyon ise, bireyin dış ödüllere veya sonuçlara dayalı olarak bir göreve veya faaliyete katılma dürtüsünü ifade eder. Dış motivasyon, ücret, ikramiye, terfi veya başkalarından övgü gibi faktörlerden gelebilir.

Hem iç hem de dış motivasyon, çalışma ortamında rol oynayabilir. İç motivasyon, bireyin kendi çıkarları ve değerleri tarafından yönlendirildiği için genellikle uzun vadede daha sürdürülebilir olarak kabul edilir. Bu, daha fazla iş tatmini ve katılımının yanı sıra daha yüksek üretkenlik seviyelerine yol açabilir.

Dışsal motivasyon ise kısa vadeli hedefler için veya bireylerin bir göreve veya aktiviteye başlamalarını sağlamak için yararlı olabilir. Bununla birlikte, dış motivasyona çok fazla güvenmek, tükenmişliğe veya işle ilgi eksikliğine yol açabilir.

Motive edici bir çalışma ortamı yaratmak için iç ve dış motivasyon arasında bir denge bulmak önemlidir. Çalışanları işlerinde anlam ve amaç bulmaya teşvik etmek ve kişisel ve profesyonel gelişim için fırsatlar sağlamak, iç motivasyonu artırmaya yardımcı olabilir. Aynı zamanda, somut ödüller ve iyi performans için takdir sağlamak, dış motivasyonu artırmaya yardımcı olabilir.

Farklı insanlar farklı şeyler tarafından motive edilebileceğinden, bireyin ihtiyaçlarını ve tercihlerini dikkate almak da önemlidir. Bazıları ikramiyeler gibi dış ödüllerle daha fazla motive olurken, diğerleri kişisel ve profesyonel gelişim fırsatlarıyla daha fazla motive olabilir.

Sonuç olarak, çalışma ortamında hem iç hem de dış motivasyon önemlidir. İç motivasyonun uzun vadede daha sürdürülebilir olduğu kabul edilir, ancak dış motivasyon kısa vadeli hedefler için veya bireylerin bir göreve veya aktiviteye başlaması için yararlı olabilir. Bireyin ihtiyaç ve tercihlerine göre uyarlanmış ikisi arasında bir denge, motive edici bir çalışma ortamı yaratabilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *